3ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής

Published On: 15/11/2023Last Updated: 30/11/2023

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2012, στο ξενοδοχείο “Royal Olympic”.

Η δημιουργία του Φόρουμ εκφράζει την ανάγκη στενότερης συνεργασίας των Ακαδημαϊκών Μονάδων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής που λειτουργούν στις Σχολές Ιατρικής της Χώρας, όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με το ευρύτερο επιστημονικό δυναμικό αυτού του πεδίου.

Τη διοργάνωση του 3ου Συνεδρίου ανέλαβε, εκ μέρους των 8 συνεργαζομένων Ακαδημαϊκών Τμημάτων, ο Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η πραγματοποίηση του Συνεδρίου στην Αθήνα οφείλεται στην οικονομική συγκυρία!

 

Η θεματολογία του Συνεδρίου κινήθηκε σε δυο άξονες:

* τις επιπτώσεις της κρίσης στην υγεία και τις ευθύνες που έχουν η Δημόσια Υγεία και η Κοινωνική Ιατρική στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και
* την αξιολόγηση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της οργάνωσης της Δημόσιας Υγείας και της Κοινωνικής Ιατρικής στη χώρα.

Οι δυο αυτοί άξονες είναι αλληλένδετοι. Η δημοσιονομική κρίση επηρεάζει πολλαπλά την υγεία και την λειτουργία των υπηρεσιών υγείας και η Δημόσια Υγεία και η Κοινωνική Ιατρική οφείλουν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της: με τον εντοπισμό και την καταγραφή των προβλημάτων, με το σχεδιασμό και την υλοποίηση αναγκαίων παρεμβάσεων, με την επικοινωνία με τους άλλους τομείς καθώς και με το ευρύτερο κοινό, κοκ. Για να αντεπεξέλθει σε αυτό το έργο, πρέπει ο ίδιος ο ακαδημαϊκός, επιστημονικός, και επαγγελματικός χώρος της Δημόσιας Υγείας και της Κοινωνικής Ιατρικής να αξιολογήσει τη λειτουργία του, την έρευνα που διεξάγει, τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες, την οργάνωση των υπηρεσιών του και τη σύνδεση του με την κοινωνία και το διεθνή χώρο.

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής, στο ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα στις 30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2012.