Στοιχεία επικοινωνίας

Παπακυριαζή 22, 41222, Λάρισα
T. (0030) 2410565050
E. info[at]phrofum.gr

Επικοινωνία

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στήριξης

Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποστήριξης δράσεων ή πρωτοβουλιών του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής απο τρίτους.

Φόρμα ηλεκτρονικής εγγραφής μελών

Παπακυριαζή 22
Παπακυριαζή 22, 41222, Λάρισα