6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής

Published On: 15/11/2023Last Updated: 30/11/2023
Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής με θέμα «Κοινωνικές Ανισότητες και Δημόσια Υγεία», πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2016 στο Κεντρικό Κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Συνέδριο αποτέλεσε την κορυφαία επιστημονική εκδήλωση των λειτουργών δημόσιας υγείας της χώρας, καθώς συμμετείχαν σε αυτό όλες οι Ιατρικές Σχολές της Ελλάδας, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, η Νοσηλευτική Σχολή και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών. Το φετινό Συνέδριο, με κεντρικό θέμα «Κοινωνικές ανισότητες και Δημόσια Υγεία», επιχείρησε να εντοπίσει, να αναλύσει και να προτείνει λύσεις σε σύγχρονα θέματα της δημόσιας υγείας, όπως διαμορφώνονται κατά την παρούσα οικονομική, κοινωνική και δημογραφική συγκυρία.