3ο webinar για το 2018 με θέμα “Lung cancer screening: Early detection of asbestos-related lung cancer by low-dose multislice-CT (low-dose MSCT)” (19/06/2018 – 14:30)

Published On: 15/11/2023Last Updated: 15/11/2023

Το FORUM ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ διοργάνωσε το 3ο webinar για το 2018 με θέμα “Lung cancer screening: Early detection of asbestos-related lung cancer by low-dose multislice-CT (low-dose MSCT)” με ομιλητή τον Prof. Dr. med. Volker Harth (MD, MPH) Professor for Occupational Medicine, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE).

Το webinar διεξήχθη διαδικτυακά στις 19/06/2018 ημέρα Τρίτη στις 14:30 και είχε συνολική διάρκεια μια (1) ώρα (μαζί με την συζήτηση).