2ο webinar για το 2017 με θέμα “Early life exposures and breast cancer risk: leveraging intermediate markers of risk”

Published On: 03/05/2017Last Updated: 16/11/2023

Το FORUM ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ διοργάνωσε το 2ο webinar για το 2017 με θέμα “Early life exposures and breast cancer risk: leveraging intermediate markers of risk”” με κύρια ομιλήτρια την Rulla Tamimi – Associate Professor of Epidemiology, Harvard T.H. Chan School of Public Health

Το webinar διεξήχθη στις 03/05/2017 ημέρα Πέμπτη στις 16:30