1ο webinar για το 2018 με θέμα “Οι προτεραιότητες στις πολιτικές Δημόσιας Υγείας”

Published On: 15/11/2023Last Updated: 15/11/2023

Το FORUM ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ διοργάνωσε το 1ο webinar για το 2018 με θέμα “Οι προτεραιότητες στις πολιτικές Δημόσιας Υγείας” με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Ιωάννη Μπασκόζο.

Συντονιστές του webinar ήταν ο κος. Χατζηχριστοδούλου Χρήστος – Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η κα. Μπενέτου Βασιλική – Αναπληρώτρια καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το webinar διεξήχθη στις 06/03/2018 ημέρα Τρίτη στις 14:30