1ο webinar για το 2017 με θέμα “Obesity, altered metabolism, and risk of prostate cancer”

Published On: 16/03/2017Last Updated: 16/11/2023

Το FORUM ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ διοργάνωσε το 1ο webinar για το 2017 με θέμα “Obesity, altered metabolism, and risk of prostate cancer”” με κύρια ομιλήτρια την Lorelei Mucci – Associate Professor of Epidemiology | Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Το webinar διεξήχθη στις 16/03/2017 ημέρα Πέμπτη στις 16:45