Εσπερίδα “Προπτυχιακή εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας” (5 Μαρτίου 2020)

Published On: 15/11/2023Last Updated: 30/11/2023

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020 στο Αμφιθέατρο του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η εσπερίδα με θέμα «Προπτυχιακή εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας».

Στην εσπερίδα παρουσιάστηκε η εμπειρία και το πρόγραμμα σπουδών όλων των σχετικών με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) μαθημάτων των τμημάτων Ιατρικής του Πανεπιστήμιου Κρήτης (από τους Ε. Συμβουλάκη και Ι. Τσιλιγιάννη), του Αριστοτελείου  Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (από τους Α. Μπένο και Ε. Σμυρνάκη) και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (από την Α. Τατσιώνη).  Παρουσιάστηκε επίσης ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σε σχέση με την προπτυχιακή εκπαίδευση στην ΠΦΥ από την κ. Ρ. Πινακά. Ακολούθησε συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και υποστήριξη της προπτυχιακής εκπαίδευσης στην ΠΦΥ σε όλες τις Ιατρικές Σχολές της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκε και η πρόταση για την εκπαίδευση στο μάθημα της ΠΦΥ που πρόκειται να καθιερωθεί στο καινούριο πρόγραμμα σπουδών των 4ετών φοιτητών στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αποφασίστηκε επίσης, μετά από πρόταση του καθηγητή κ. Λιονή, η αποτύπωση με την μορφή επιστημονικού άρθρου κοινών θέσεων των μελών ΔΕΠ για την προπτυχιακή εκπαίδευση στη ΠΦΥ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής. Επίσης αποφασίσθηκε να προταθεί στο διοικητικό συμβούλιο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής να λειτουργήσει υποομάδα (section) Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Την Ημερίδα παρακολούθησαν και συμμετείχαν ενεργά πλήθος φοιτητών που εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για την ΠΦΥ και την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής.

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών έχουν αναρτηθεί στο site του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής στον  παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.phforum.gr/uploadsv/pfy_larisa_5_3_20.zip