Εκλογές Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής

Published On: 07/02/2019Last Updated: 07/02/2019

Στις 24/01/2019 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Λάρισα η Πρώτη Ειδική Σύνθεση (Εκλογική) ΓΣ με σκοπό την ανάδειξη των μελών του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ) του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής. Στις εκλογικές διαδικασίες συμμετείχαν συνολικά 24 τακτικά μέλη (20 εκλέκτορες και 4 υποψήφιοι που δεν ήταν παρόντες στη ΓΣ). Η ΓΣ εξέλεξε εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. Χρήστο Ζηλίδη, Δημήτρη Παρασκευή και Κώστα Τσιλίδη.

Το εκλεγμένο ΔΣ συνεδρίασε στις 30/1/2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

  • ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  • ΛΕΟΤΣΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
  • ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  • ΝΤΖΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΤΑΜΙΑΣ
  • ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΜΕΛΟΣ
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΜΕΛΟΣ
  • ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΜΕΛΟΣ